Missionskyrkan i Finspång - en snabbtur

 

Vår församling finns i och är en del av Equmeniakyrkan. Finspång är en modern industriort med lång brukshistoria, belägen mitt i Östergötlands bergslag. Det finns en internationell prägel på både orten och församlingen genom många utlandsfödda, både Siemensanställda och människor som av andra skäl valt Sverige som sitt nya hemland. Naturen finns inpå knuten, vi har t.ex. en namngiven sjö för varje dag på året. Ändå är det nära till lite större platser. Våra största förorter är Norrköping, Linköping och Örebro.

Vi har många grannförsamlingar och ett bra ekumeniskt klimat i Finspång. Centrumkyrkan, Frälsningsarmén, Vingården och Finspångs församling är alla aktiva i centralorten och dessutom finns flera andra församlingar runt Finspång.

Kyrkornas Forum i Finspång är vår gemensamma plattform för gemenskap och gemensamma satsningar. Tillsammans med Centrumkyrkan driver vi sommargården Bönergården strax utanför Finspång.

Församlingen har ca 190 medlemmar i blandade åldrar. Vi har tre anställda, pastor (studieledig 50%), Omsorgspastor och ungdomsledare på heltid.

Församlingen invigde den nya kyrkan år 1992 i samband med att Finspångs och Risinge Missionsförsamlingar gick samman. Församlingens vision var redan då att vara en ”Öppen kyrka” i alla avseenden. Vi hade då, och har fortfarande övertygelsen att församlingen har en viktig mission att fylla i Finspång för många år framöver.

Kyrkan ligger centralt och synligt vid ”STAL-rondellen” som binder samman Finspångs västra och östra halva.

Vi är en Gudstjänstfirande församling som inbjuder till en öppen gemenskap varje söndag kl. 10. Predikan och vårt böneträd spelar en central roll i Gudstjänsten som alltid övergår i gemenskap runt kaffeborden.

I församlingen finns några hjärtefrågor sedan många år. Alla är de på något sätt sprungna ur vår längtan att församlingen ska vara en öppen gemenskap där man känner sig välkommen och sedd.

Vi har en aktiv missionskommitté som inspirerar oss till engagemang för andra länder. I flera år har vi stött skol- och sjukhusprojekt i Indien, vilket lett till utbyte och resor i båda riktningarna.

Vi vill gärna att kyrkan används för mångas bästa och hyr gärna ut lokalerna för olika ändamål. Vi räknar med att ca 8000 personer passerar kyrkan årligen i samband med att olika föreningar, företag och privatpersoner använder lokalerna. Informationsmöten, föredrag, begravningar, minnesstunder, föreningsaktiviteter och familjefester är exempel på vanliga användningsområden.

För daglediga ordnar RPG varje vecka ett program som inleds med sittgympa före dagens gäst med fika.

Genom Equmenia ung i Finspång bedriver församlingen barn- och ungdomsarbete för alla åldrar. Söndagsskola, scout och olika ungdomsgrupper ingår i arbetet. Alltsedan den nya kyrkan invigdes har församlingen haft ambitionen att erbjuda Finspångs ungdom en öppen gemenskap med möjlighet att bli sedd och bekräftad. Equmenia ung har de senaste åren satsat på ungdomsgården Heaven, dit många ungdomar med olika bakgrund söker sig.

Församlingens arbete har de senaste åren i mångt och mycket baserats på tre punkter i församlingsordningen:

  • Evangelisation, att föra glädjebudskapet om Jesus Kristus till alla människor

  • Diakoni, att möta alla med kärlekens handlingar

  • Gemenskap över alla gränser

Församlingens vision är att fungera som ett källflöde från Herren Jesus med referens till Joh. 7:37-38: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.”

Under åren har vi också pratat mycket om att vi hellre vill ”Vara” i kyrkan för att dela liv och gemenskap, än att nödvändigtvis ”Göra” en massa aktiviteter. 

Vi är glada och tacksamma för en öppen och god gemenskap i kyrkan, med plats för många fler.

Bilden ovan är från församlingens avskedsfest för våra Indiska vänner Vaishali Adhav och Sachin Masih