Församlingsinformation

På denna sida finns information som är ämnad för församlingens medlemmar och övriga som vill följa församlingens liv. 

Församlingsmöten och Styrelsemöten

Församlingsmöten kl 18:30 (inleds med nattvard):

Onsdag den 23 Maj

Styrelsemöten kl 18.30:

Årsmöte 2020

 

 

Adresslista

Vartannat år gör vi en uppdaterad adresslista/matrikel för församlingen för utdelning till medlemmar. Pastorn har en kontinuerligt uppdaterat adresslista över medlemmarna.  Önskar du en en uppdaterad adresslista - ta kontakt med pastor.