Alla behöver gemenskap

RPG

 är öppet för alla, oavsett livsåskådning eller politisk uppfattning.

RPG

 vill tillvarata pensionärers intressen och förmedla   samhällsinformation

RPG

 vill värna om hela människan

RPG

 bedriver sin verksamhet enligt kristna värderingar

Kontaktpersoner

Kerstin Lundholm, ordf. Kommunföreningen070 513 85 36
Jan Abrahamsson, representant KPR073 037 02 00
Monica Blomberg, Tf. Förbundsordförande070 211 69 60

VÄLKOMMEN TILL RPG:S TRÄFFAR!