Mission

Samarbete med många världsdelar

Equmeniakyrkan har sedan bildarsamfunden startade i slutet av 1800-talet präglat av stort engagemang i andra världsdelar. Missionskyrkan i Finspång delar detta engagemang som sträcker sig genom Latinamerika, Asien, Afrika, Östra Europa och Mellanöstern. Varje år bidrar vi ekonomiskt till det arbete som sker i dessa olika delar av världen. Med Afrika och Indien har vi ett särskilt personligt engagemang.Se mer om dessa engagemang via länkarna.

Mission som ger färg och allvar åt det egna livet

Under de senaste två decennierna har mer än 20 ungdomar från vår kyrka varit delaktiga i olika organisationers missionsprojekt i flera världsdelar. Deras erfarenheter har färgat både deras familjer och vår kyrka.

Vår samhörighet med vänner i Afrika och Indien har gett en särskild möjlighet till reflektion över vårt eget sätt att leva, tänka och tro. Att spegla sig i andras bild av oss ger eftertanke, ödmjukhet och längtan efter förändring i vår egen vardag. Vårt arbete i framtiden kommer med all säkerhet att präglas av den vänskap vi har i andra delar av världen.

Vi tror att en annan värld är möjlig. Vi vill hjälpa varandra att ha tilltro till att vi kan göra en skillnad som får betydelse för världen.